Porţile de Fier

PENSIUNEA MELBA ****

… departe de griji, aproape de natură …

Când pronunţam cuvintele “Porţile de Fier” ne gândim aproape din reflex la celebra hidrocentrala de pe Dunăre. Dar oare câţi dintre noi ştiu că “Porţile de Fier” este şi numele unui parc natural din zonă, care oferă privelişti cel puţin la fel de spectaculoase şi unice? Linia sudică a parcului se afla pe cursul Dunării. Limita vestică se situează în dreptul localităţii Baziaş, iar cea estică la Drobeta-Turnu-Severin; spre nord, parcul se întinde până pe flancurile sudice ale Munţilor Locvei şi include Munţii Almajului şi Munţii Mehedinţi. Frumuseţea peisajului şi ecosistemele unice pe care le cuprinde fac din acest parc o adevărată bijuterie a naturii. Formele de relief sunt deosebit de spectaculoase: versanţi abrupţi, chiar prăpăstioşi, văi înguste, peşteri în pereţii stâncoşi ai defileului. Totul este acoperit de o vegetaţie abundentă, submediteraneană care dă o impresie de natural, de teritoriu virgin. Peisajul este determinat şi de climatul cu nuanţe submediteraneene, care oferă condiţii favorabile de dezvoltare unor plante şi animale neîntâlnite în alte părţi ale României. Frumuseţea şi unicitatea zonei inpun măsuri de conservare şi protecţie, mai ales că Sistemul hidroenergetic “Porţile de Fier” se află în imediata apropiere. Efectele vecinătăţii s-au făcut deja simţite: prin umplerea lacului de acumulare, insula Ada-Kaleh, situată la 3 km aval de Orşova, a fost complet inundată, dispărând astfel un biotop specific cu un mare număr de elemente mediteraneene. Efectele amenajării barajului au fost resimţite şi de comunităţile umane din lungul defileului: unele localităţi au fost mutate pe un alt amplasament (Orsova, Ieşelniţa etc.), altele au fost complet inundate. Toate aceste modificări nu au afectat radical farmecul şi spectaculozitatea defileului, el continuând să atragă atenţia deopotrivă a turistului şi a omului de ştiinţă.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>